На додаток до нашої прямої соціальної участі (див. Інклюзію), фонд, заснований нашим засновником – Leo & Elisabeth Henzirohs-Studer Foundation – підтримує молодих людей у місцевих громадах, зосереджуючись на освіті та навчанні. Фонд також може робити внески в учнівство та навчання для дорослих.

We are thus making a contribution to achieving SDG 17

SDG Global Partnership for Sustainable Development Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development